Splošni pogoji uporabe

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletni strani www.svoja.si, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca strani.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so (lahko) registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je avtor oglasa/ponudnik.. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Omejitev odgovornosti

Upravljavec in hkrati lastnik spletnega mesta www.svoja.si, se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Registracija in osebni podatki

Z registracijo uporabnik portala pridobi dodatne funkcionalnosti glede oddaje oglasov in njihove administracije. Upravljavec strani, jamči za zasebnost osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ZVOP-1.

Uporabnik se strinja, da mu lahko spletna trgovina Svoja.si (www.svoja.si) občasno pošlje obvestilo o novostih na elektronski naslov. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja obvestil po navodilih na koncu vsakega e-obvestila.